Op deze site vindt u alle informatie over Kinderzuster Ricky.

Soms hebben kinderen zorg nodig die alleen in het ziekenhuis gegeven kan worden, maar zodra de situatie van het kind het toelaat, zou het kind zo snel mogelijk naar zijn/ haar eigen omgeving moeten kunnen. Thuiszorg voor kinderen maakt dit mogelijk.

Welke zorg voor kinderen kan ik bieden?

  • Intensieve zorg aan kinderen die niet noodzakelijk in het ziekenhuis gegeven hoeft te worden, zoals het toedienen van zuurstof, het geven van sondevoeding, infuusbehandelingen, katheters en de daarbij behorende verpleegtechnische handelingen
  • Begeleiding van u en uw kind na een intensieve periode in het ziekenhuis.
  • Respijtzorg
  • Palliatieve- en terminale zorg voor als uw kind niet meer beter kan worden en u graag wilt dat uw kind thuis kan zijn.

ZZP zorg

Zorg van de zelfstandigwerkende zorgprofessional

Om als zelfstandige te kunnen werken is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg goed is. Dit is een vereiste van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook van mijzelf. Om dit te kunnen laten zien heb ik het KIWA keurmerk behaald en mij ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden (zie kwaliteit).

Iedereen die een indicatie voor zorg heeft is vrij in het kiezen van een zorgverlener. U kunt zelf aangeven zorg te willen ontvangen van een zelfstandig werkende zorgverlener in plaats van zorg via de reguliere thuiszorg. Zorg van één persoon kan niet altijd en daarom werk ik samen met andere zelfstandige zorgverleners.