Ik verleen zorg op basis van financiering vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
Afhankelijk van de toegekende indicatie, is er vanuit de jeugdwet, wet langdurige zorg (WLZ) en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaling vanuit het persoonsgebonden budget mogelijk.