KIWA keurmerk

Mijn keurmerk, een erkend kwaliteitskeurmerk voor zelfstandig ondernemers in de zorg, is verplicht voor verpleegkundigen en verzorgenden voor individuele contractering voor thuiszorg. Met een door mij verstrekte toegangscode kunnen derden mijn certificering verifiëren. Dit zijn documenten zoals diploma, certificaten, identiteit, verklaring omtrent gedrag en mijn CV.
Om het kwaliteitskeurmerk te behouden is het verplicht de registratie up-to-date te houden. Daarnaast worden er door middel van enquêtes cliënten onderzoeken gehouden.
https://www.mijnkeurmerk.nl

Scholing

Ik ben verplicht om met scholingen mijn vaardigheden op peil te houden en daarmee mijn registratie in het BIG register te waarborgen.
Ik ben verantwoordelijk voor het behouden van mijn bekwaamheid, niet bekwaam is niet bevoegd.
Ik volg scholingen en cursussen om mijn deskundigheid op peil te houden. Dit wordt bijgeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN en ook bij mijn inschrijving bij het KIWA keurmerk. De inspecteur van de volksgezondheid controleert regelmatig of verpleegkundigen voldoen aan de gestelde eisen van scholing.

Scholingen die ik gevolgd heb zijn o.a:

  • Bij- en nascholing van voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Palliatieve zorg voor kinderen (PAL)
  • Gedelegeerd toetser CTB centrum voor thuisbeademing
  • E-learning via e-nursing en E-health
  • Hypnose basiscursus

Visie als kinderzuster

  • Ruimte en tijd
  • Ouders ( en kind) de regie

Ik onderschrijf volledig het Handvest Kind& Ziekenhuis en het Handvest Kind & Zorg van www.kindenziekenhuis.nl www.kindenzorg.nl www.jadokterneedokter.nl