Kosten

Hoe krijgt uw kind zorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om zorg voor uw kind thuis te krijgen, maar het is belangrijk om te weten hoe deze zorg betaald gaat worden en welk loket deze zorg financiert.

Er zijn verschillende manieren waarop kinderverpleegkundige zorg betaald wordt. U kunt zorg in natura ontvangen, de zorg wordt dan meestal rechtstreeks vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast zorg in natura kan zorg betaald worden uit een PGB. U hebt een Persoonsgebonden Budget toegekend gekregen van uw zorgverzekeraar, de gemeente of vanuit de WLZ en hiermee bepaalt en betaalt u zelf wie de zorg bij u levert.
De zorg die gericht is op somatische ziektes en/of waar verpleegkundige handelingen voor noodzakelijk zijn, vallen onder de zorgverzekeringswet. Zorg gericht op het versterken van zelfstandigheid, de begeleiding van uw kind, valt onder de jeugdwet en kunt u bij uw gemeente aanvragen. Daarnaast is er nog zorg uit de WLZ, deze zorg wordt door het CIZ geïndiceerd.

Particuliere zorg is zorg die u zelf betaalt. U hebt geen indicatie en u bent in staat om zelf uw zorg te betalen. Ook nu geldt dat u zelf kunt bepalen wie u zorg levert en u kunt overleggen welke mogelijkheden er zijn om zorg geleverd te krijgen.

Geef een reactie